Ja sigui una clínica privada, mútua, empresa d’assegurances o qualsevol tipus de companyia assistencial, ens encarreguem dels trasllats en ambulància per als teus clients.

Transport Sanitari Urgent
(TSU)

Servei gestionat pel Centre Coordinador de l’Administració per a atendre les urgències / emergències que succeeixen diàriament en el territori.

Ambulàncies Egara posa a la disposició del servei els tècnics en emergències sanitàries (TES), així com les ambulàncies i equips mèdics de les mateixes.

El personal mèdic l’aporta l’Administració.

 

Aquests trasllats garanteixen l’estabilitat del pacient i asseguren el seu trasllat fins al centre assistencial més idoni amb les màximes garanties i el mínim temps possible.

Aquests trasllats poden ser de 2 tipus, segons origen i destinació d’aquests:

Prehospitalari:

Origen: lloc on s’ha produït l’emergència.

Destí: centre assistencial

Interhospitalari o secundari:

Entre centres assistencials

Transport Sanitari NO Urgent
(TSNU)

Són tots els trasllats, principalment programats (diàlisis, rehabilitació, quimioteràpia, consultes externes, etc.) a més de les altes hospitalàries, per a tots els usuaris del Sistema de Salut del territori de referència, per a portar-los del seu domicili al centre assistencial o viceversa.

A més del transport sanitari urgent i no urgent vinculat als contractes amb l’Administració Pública, realitzem tot tipus de serveis de transport sanitari.

Además del transporte sanitario urgente y no urgente vinculado a los contratos con la Administración Pública, realizamos todo tipo de servicios de transporte sanitario.